+902125140822
info@hayratstudent.org
Takipte kal

Burslarımız

Derneğimiz ; geçmişini bilerek geleceğe bakabilen,

fikri ve kültürel yönden donanımlı, bilimsel düşünce yapısına sahip bir gençlik yetiştirmeyi kendisine gaye edinmiştir. Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği kendini daima geliştiren, başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere öğrenim bursu ile destek olmaktadır.

Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği; maddi imkânları sınırlı gençlerimize burs imkânı sunarak, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, gençlerimizi topluma yararlı hale getirmek, özgüveni yüksek bireyler olmalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak amacındadır.Öğrenciler burslara, ön lisans, lisans ve lisansüstü programının azami süreleri içinde başvurabilirler (Ön Lisans 4 yıl, Lisans 7 yıl, Yüksek Lisans 3 yıl, Doktora ve Sanatta Yeterlikte 6 yıldır). Burs ve Desteklerin süresi 1(bir) eğitim öğretim yılıdır. Ancak bu süre, Burs Koordinatörlüğünün ortak çalıştığı vakıf ve kurumların şartlarına bağlı olarak değişebilir. Yatay geçiş ya da benzeri nedenlerle bölümlerine birinci dönemde başlayamayan öğrenciler, danışmanlarından alacakları görüş mektubuyla Burs Koordinatörlüğüne başvurabilir. Bu öğrencilerin burs başvuruları, başvuruda bulundukları dönem için Burs Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

KONAKLAMA BURSU

İhtiyacı olan öğrencilere,yurt kontenjanına göre, bir akademik eğitim-öğretim yılı süresince verilir.
500₺

EĞİTİM BURSU

Devlet üniversitelerinde ya da vakıf üniversitelerinde burslu okuyan, fikri ve kültürel yönden donanımlı, milli duygulara sahip başarılı lisans ve ön lisans öğrencilerine Derneğin olanakları dâhilinde verilir.
250₺

DESTEK BURSU

Destek bursu, öğrencinin ihtiyacının karşılanması amacıyla verilen burs türüdür. Bu burslar iki gruba ayrılır. 1. Eğitim yılını kapsayan, 9 ay süresince öğrencinin yararlandığı destek bursu 2. Dönem içinde bir defaya mahsus edinilen destek bursu (Özel Destek Bursu)
250₺